For alle

A. Udvikling af DIAKONI

På Temadagen 2012 blev nedsat et udvalg til at arbejde med fælles udvikling af det diakonale arbejde i sognene: MR-formand Sigfred Lauridsen (Helligånd), MR-medlem Oddbjørg Wethelund (Harlev-Framlev), MR-medlem Send Ove Bøhm (Skjoldhøj) og sognepræst Kirsten Stejner (Brabrand-Aarslev).

Udvalget fik på Midtvejsmødet 2013 tilslutning til:

Arbejdsdefinition på, hvad vi mener med diakoni - klik her.
Spørgeskema til sognene: Som PDF - klik her, Word - klik her. 
Faseplan tilrettet på Midtvejsmødet - klik her.

Resultater af undersøgelsen i 2013:

1) Diakonale aktiviteter, samlet oversigt - klik her. God til at få overblik over fordeling af aktivitetsyper på sogne. 

2) Diakonale aktiviteter, grafer sogn for sogn - klik her. Velegnet til at vurdere det enkelte sogns diakonale "profil" idag. 

3) Alle sognenes svar samlet i én fil - klik her. God at læse for konkret inspiration til nye mål og tiltag.
 
4) Samlede oversigtstal for deltagelse i diakonale tiltag - klik her. 

Desuden følger her link til inspirationsartikel om diakoni - klik her for at læse den.

RAPPORT 2015 om udvikling af diakoni i de enkelte sogne:

På Budgetsamrådet 18. juni 2015 fremlagde Diakoniudvalget ny rapport efter besøgsrunde i alle menighedsråd, hvor samtalerne har fokuseret på muligheder for at udvikle det diakonale arbejde i sognene. Læs den nye rapport her.

B. "Mere kirke for pengene"

Provstiet har i februar indmeldt 10 lokale tiltag til Landsforeningen af Menighedsråds projekt Mere kirke for pengene. 

Hent oversigten her.