Til Menighedsråd

A. Honorarsatser for særlige poster i menighedsrådsarbejdet

De fire provstiudvalg i Aarhus Kommune har med virkning fra 1. januar 2016 reguleret de tilladte honorarsatser for særlige poster i menighedsrådsarbejdet med 3%. Download her gældende regler og satser til beregning af honorarer.

B. Ansøgning til provstiets reservemidler.

Ved større uforudsete udgifter kan søges tilskud fra provstiets reservemidler.
Ansøgning SKAL ske på denne blanket: Ansøgning til provstiets 5%-pulje.
(Klik og vælg "Gem" for at gemme på egen PC. Derefter kan du åbne og udfylde skemaet, gemme igen og sende til provstiet.)

C. Studenterjobs: Sådan!

Var det en idé at oprette et studenterjob ved jeres kirke? Det kan blive en stor gevinst for begge parter, og er hverken svært at sammensætte eller opslå. 1-2-3 vejledning downloades her.

D. Fælles ansættelseskontrakt kirkekor

Her er en fælles ansættelseskontrakt for korister i kirkekor, som er let at færdigudfylde og foreslås anvendt i alle sogne. Du kan downloade kontrakten - klik her.

E. Lette og billige indkøbsmuligheder

Vejledning om lette og billige indkøbsmuligheder i 2014 - klik her.

F. Oplæg til og OUTPUTS fra kursusweekend 22-24/2.2013

0. Program for weekenden - klik her.
    Kursusmateriale (34 sider, som alle fik fra start) - klik her.

1. Hvad er kerneydelsen?
    A. Poul Langagergaards oplæg - klik her.
    B. Outputs fra gruppearbejder - klik her.

2. Hvad er et menneske?
    Morgensamling v. sp. Bent Kim Jepsen - klik her.

3. De fire spor i sognet
    A. Oplæg v. lektor Erling Andersen - klik her.
    B. Outputs fra gruppearbejder undervejs - klik her.

4. Workshops:
    A. Formænd og næstformænd: Oplæg klik her - outputs klik her.
    B. Kontaktpersoner & daglige ledere: 
         Oplæg - klik her - artikel -  klik her. Ingen outputs.
    C. Folkevalgte kasserere: Oplæg - klik her. Ingen outputs.
    1. PR og IT i sognet: Oplæg - klik her - outputs- klik her.
    2. Børn og familie: Oplæg - klik her - outputs - klik her.
    3. Konf.forældre og erhvervsaktive: Oplæg - klik her - outputs - klik her.
    4. Anledningsgudstjenester: Oplæg - klik her - outputs - klik her.
    5. Diakoni: kirken i lokalsamfundet: Oplæg - klik her - outputs - klik her.

5. Materialer fra sognemesse
    a. Brabrand: 4 koncepter - klik her, fladskærmsdemo - klik her, 
        Sogneblad - ideer og info - klik her.

6. Barmhjertighed
    Morgensamling v/ sp. Ruth Wegeberg - klik her.

7. Afslutningsgudstjeneste "Om at give" v/ provst Esben Andersen: 
    Power Point - klik her - prædiken - klik her.