Kirker i Aarhus Vestre Provsti

Borum Kirke

Borum Byvej, 8471 Sabro. Skib og kor er fra 1100-tallet, af granitkvadre i romansk stil. Oprindelig var koret afsluttet af en halvrund apsis (nedrevet 1814). Våbenhus, klokketårn og hvælv er fra 1500-tallet. Sognet har idag 570 indbyggere.

http://www.borum-by.dk/html/menighedsrad.html

Brabrand Kirke

Engdalsvej 2, 8220 Brabrand. Den gamle kirke fra 1200-tallet er idag østfløj i en korskirke med hovedskib fra 1925. Tårnet er fra 1880. På kirkegården er bla. forfatteren August F. Schmidt og frihedskæmper Alf Tolboe Jensens grave.

http://www.brabrandkirke.dk

Framlev Kirke

Kirkesvinget 4, 8462 Harlev J. Stor romansk kirke fra 1100-tallet i rå granit og frådsten. Tårn og våbenhus fra senmiddelalderen. Kalkmaleri fra ca. 1250 med Jomfru Maria. 200 bænkepladser.

http://www.harlevframlev.dk/

Fårup Kirke

Fårupvej 102, 8381 Tilst. Den lille romanske landsbykirke fra sidst i 1100-tallet fik forlænget kirkeskibet i 1500-tallet og tårn i 1880. Kirken har 116 bænkepladser, og er sognekirke for fire små samfund med i alt 700 beboere.

http://faarup-sabro.folkekirken.dk/

Gellerup Kirke

Gudrunsvej 88, 8220 Brabrand. Kirken midt i Gellerup-parken med City Vest som nabo blev indviet 1976 og er sognekirke for over 11.000 beboere af meget blandet sammensætning. Alterudsmykning fra 2003 af Arne Haugen Sørensen.

http://www.gellerupkirke.dk/

Harlev Kirke

Harlev Kirkevej 11, 8462 Harlev J. Kirken er fra 1100-tallet, restaureret 1981, og har 125 siddepladser.

http://www.harlevframlev.dk/

Hasle Kirke

Viborgvej 158, 8210 Århus V. Kor og skib er romanske fra 1100-tallet, tårn sengotisk og våbenhus fra 1871-72. Syd for kirken er en mindesten for genforeningen i 1920. På kirkegården er bla. historiker og seminarierektor Paul Holt begravet.

http://www.haslekirke.dk/

Helligåndskirken

Torpevænget 1, 8210 Århus V. Kirken er fra 1984, tegnet af Sahl & Thomsen, Hans Knudsen, Århus, med 200 siddepladser og dominerende udsmykning "Livets Træ": 8 m højt og 14 m bredt, af keramiker Tue Poulsen, Høve.

http://www.helligaandskirken-aarhus.dk/

Kasted Kirke

Kasted Byvej 6B, 8200 Århus N. Kor og skib er romanske, opført af granitkvadre ca. 1180, våbenhus og tårn tilføjet ca. 1500, tårnet siden kortet ned og først 1935 igen hævet. Sognet har idag 177 beboere, kirken 80 siddepladser. &

http://www.kastedkirke.dk

Lyngby Kirke

Lyngbygårdsvej 39, 8220 Brabrand. Kor og skib af granit fra 1100-tallet. Til 1536 hørte kirken under Ring Kloster, blev så kongens ejendom og handledes et par gange, til den 1697 kom under Lyngbygård. Knap 200 sognebørn.

http://www.sogn.dk/lyngby-aarhus/

Møllevangskirken

Møllevangs Allé 49, 8210 Århus V. Kirken er tegnet af arkitekt C.F.Møller og indviedes 1959, efter man lokalt havde indsamlet 1/3 af byggesummen på 600.000 kr. Altertavle af Erik Heide fra 1962. I sognet er godt 9000 indbyggere.

http://www.moellevangskirken.dk

Sabro Kirke

Sabro Kirkevej, 8471 Sabro. Bygget ca. 1175 med kor og skib, men skibet senere halveret og det nuv. tårn fra middelalderen. I gammel tid herredskirke i Sabro Herred, nu sognekirke for 2100 beboere i Sabro Sogn med 80 bænkepladser.

http://faarup-sabro.folkekirken.dk/

Sdr. Aarslev Kirke

Årslev Kirkevej 4, 8220 Brabrand. Kirken ligger smukt på en bakke ved Silkeborgvej på kanten af Århus. Kor og skib fra 1100-tallet, krydsvælv  fra senmiddelalder og nuv. tårn fra 1883.

http://www.aarslevkirke.dk/

Skjoldhøj Kirke

Jernaldervej 425, 8220 Brabrand. Kirken byggedes 1984, tegnet af arkitekterne Friis & Moltke med stor himmeblå gavl mod øst og vest, der sammen med hvidskurede facader kendetegner kirken både ude og inde. Udsmykning af Emil Gregersen og sølvsm

http://www.skjoldhoejkirke.dk/

Tilst Kirke

Bysmedevej, 8381 Tilst. Kor og skib er romansk stil fra ca. 1170, våbenhus og tårn sengotiske, tilføjet o. 1500. Indvendigt er kor og skib rigt udsmykkede med kalkmalerier fra 1450-75. 

http://www.tilstkirke.dk

Åby Kirke

Åby Kirkevej 1, 8230 Åbyhøj. Kirken opførtes 1872-73, da man opgav at restaure dens forgænger, i efterlignet romansk stil med italiensk præg. Inde ses den gamle granitdøbefont og Åby-krucifikset fra 1050-1100 i kopi.

http://www.aaby-sogn.dk/

Åbyhøj Kirke

Silkeborgvej 290, 8230 Åbyhøj. Kirken, tegnet af arkitekt H. Lønborg-Jensen med længdeakse nord-syd og himmelstræbende stil, blev bygget 1942-45, halvt finansieret ved lokale, private gaver, halvt af stat og kommune. 400 siddepladser.

http://www.aaby-sogn.dk/

Århus Valgmenighed

Aarhus Valgmenigheds kirkecenter ligger Mjølnersvej 6 i Åbyhøj. Menigheden samler hver søndag (dog ikke første søndag hver måned) 5-600 mennesker fordelt på to gudstjenester kl. 10.30 og 16.00. Kirkesalen er tegnet af Exner og blev indviet i 2010.

http://www.aarhusvalgmenighed.dk