Du er her: 

Efter Budgetsamrådet

Budgetsamråd 2016 og 2015

Budgetsamråd 15. juni 2016

Det samlede referat af budgetsamrådet kan du se ved at klikke her.
Slides fra Budgetsamrådet.

Ekstraordinært budgetsamråd 1. september 2016

Referatet af ekstraordinært budgetsamråd kan du se her.
Resultat af BSR-afstemning om vedtægt for udviklingspulje.

Budgetsamråd 2015

Uanset Folketingsvalget deltog 45 repræsentanter for sognene i Budgetsamrådet 18. juni kl. 81-21. På samrådet præsenterede PU-formand Lis Glibstrup budgetterne for 2016 for alle kirkekasser og PU-kassen samt fordelingen af den reserverede omprioriteringspulje og kommende anlægsprojekter. 
Se PowerPoint med oversigter her.

Provst Esben Andersen fremlagde forslag til én gangs kommunikationsprojekt i alle sogne finansieret over PU-kassen. Forslaget blev vedtaget med kvalificeret flertal på 70,96% og gennemføres efter nærmere præcisering og aftaler i løbet af 2016. Det skitseforslag, som der arbejdes videre på, kan du se ved at klikke her - og selve afstemningsresultatet kan du se ved at klikke her.

Endelig fremlagde det fælles Diakoniudvalg i provstiet rapport efter besøgsrunde i samtlige menighedsråd. Efter undersøgelsen af eksisterende diakoni-aktiviteter i sognene i 2013 er denne rapport fokuseret på fremtidige udviklingsmuligheder i de enkelte sogne, og kan læses her.

Det samlede referat af budgetsamrådet kan du se ved at klikke her.

Del dette: