Du er her: 

Vedtaget: Ny fælles IT-platform

30. oktober 2014: På ekstraordinært budgetsamråd 30. oktober 2014 besluttede et overvældende flertal at erhverve Kirkeweb som ny fælles og integreret IT-platform for alle sogne i provstiet.

Erhvervelsen af den nye fælles platform betyder, at hjemmesider, kalendere, kontaktdatabaser, elektroniske sognearkiver med ubegrænset lagerplads, online tilmeldinger, nyhedsbreve, eksport til sogn.dk, Kirku og Facebook kører i ét integreret system. Det betyder, at ingen arbejdsgang skal gøres to gange, men slår igennem fra fx kalender til sognehjemmeside med ét klik.

I og med at alle sogne og provstiet kører på samme system betyder det også, at vi kan hjælpe hinanden langt mere og bedre end hidtil. Afstemningen på budgetsamrådet skete efter reglerne i LBK 331 (Lov om Folkekirkens Økonomi) § 5, stk. 6 og 7. Af de 120 vægtede stemmmer stemte 104 for og 16 imod, svarende til 85% for og 15% imod. Overgangen til den nye platform, der finansieres af provstiudvalgets kasse, sker fra 1. januar 2015, og alle sognes hjemmesider ventes overført inden 1. april 2015.

Del dette: