Økonomi

Her kan du se fordelingen af den lokale kirkelige ligning (= kirkeskat i Aarhus Kommune efter fradrag for indbetaling til landskirkeskatten),
dels mellem de fire provstier i Aarhus Kommune, dels internt mellem kirkekasserne i Aarhus Vestre.