Brabrand

Mail-adresse: 8128@sogn.dk

Web-adresse: http://www.brabrandkirke.dk

Sognekode: 8128

 

 

Formand: Lise Lotte Andersen, Bagerivej 9, 8220 Brabrand. Tlf.: 2345 4532. E-mail: liselotteandersen58@gmail.com

Næstformand: Mette Skinnebach Vadstrup, Hoffmannsvej 26, 2. th., 8220 Brabrand.

Kordegn/Kirkekontor:  Helle Enselmann, Brabrand Kirkekontor, Engdalsvej 1 8220 Brabrand.Tlf.: 8626 06 45.  E-mail: sosc@km.dk

Kasserer: Bente Madsen, Silkeborgvej 718, Årslev Skov, 8220 Brabrand. Tlf.: 8626 0836. E-mail: silkeborgvej@tdcadsl.dk

Kirkeværge:  Ragnar Nielsen, Engdalsvej 96A, 8220 Brabrand. Tlf.: 8626 0039.

Kontaktperson:  Kirsten Holmgaard, J.P. Larsensvej 23, 8220 Brabrand. Tlf.: 2174 3254. E-mail: kirsten.holmgaard@stofanet.dk 

Sognepræst (kbf) og provst Esben Andersen, Nordentoftsvej 1, 8220 Brabrand. Tlf.: 8626 0023, mobil 2135 7258, provstikontor 8625 1861. E-mail: esan@km.dk Fridag mandag.

Sognepræst Inger Birgitte Bruhn Christensen, Årslev Markvej 21, 8220 Brabrand. Tlf.: 8626 5520 / 4140 2452. E-mail: ibch@km.dk Fridag mandag.

Sognepræst Simon Emil Koefoed, Engdalsvej 1, 8220 Brabrand. Tlf.: 8626 3015. E-mail: sek@km.dk Fridag mandag.