Gellerup

Mail-adresse: 9097@sogn.dk

Web-adresse: http://www.gellerupkirke.dk

Sognekode: 9097


 

Formand: Linda Rohr Pedersen, Sydbakken 23, 8462 Harlev J.  Tlf.: 2074 6151.  E-mail: rohrpedersen@gmail.com

Næstformand: Bodil Jensine Storgaard Madsen, Langøvænget 10, True, 8381 Tilst. Tlf.: 86190207. E-mail: bodilstorgaard@hotmail.com

Kasserer: Johan Weber. Tlf.: 2061 2716. E-mail: weberjohan@hotmail.com

Kordegn/Kirkekontor: Torben Kirkegaard, Gellerup Kirke, Gudrunsvej 88, 8220 Brabrand. Tlf.: 8625 1810. E-mail: tk@km.dk

Kirkeværge: Poul Christensen, Byleddet 6, 8220 Brabrand. Tlf.: 21794533.

Kontaktperson: Helle Louise Bek. Randlevvej 65, 8300 Odder. Tlf.: 2286 5206. E-mail: hellelouise@gmail.com

Sognepræst (kbf.): Niels Hviid, Hejrebakken 18, 8220 Brabrand. Tlf. kontor i kirken: 86 25 09 12, hjemme: 86 25 65 16. E-mail: nh@gellerupkirke.dk Fridag mandag.

Sognepræst: Karen Elisabeth Huus. Tlf.: 20 22 83 28. E-mail: kaeh@km.dk Fridag mandag.