Skjoldhøj

Mail-adresse: 9135@sogn.dk

Web-adresse: http://www.skjoldhoejkirke.dk/

Sognekode: 9135

 

Formand: Lis Glibstrup, Siøvænget 24, True, 8381 Tilst. Tlf.: 8624 0390. Mobil: 2927 1232. E-mail: l-glibstrup@privat.tdcadsl.dk

Næstformand: Hans Kargaard Thomsen, Halmøvænget 47, True, 8381 Tilst. 

Regnskabsfører: Per Sortkær Christensen. Tlf.: 2013 4688. E-mail: sortkaer@yahoo.com

Kordegn/Kirkekontor: Niels Arne Sørensen, Jernaldervej 425, 8220 Brabrand. Tlf. 86 24 20 61. E-mail: nas@km.dk

Kirkeværge: Kim Bertil Strange, Bjørnøvænget 21, True, 8381 Tilst. Tlf. 8624 4909 .E-mail: AnneKimette@gmail.com

Kontaktperson: Simon Blauenfeldt Leonhard, Jernaldervej 152, Hasle, 8210 Aarhus V. Tlf.: 4028 2457.E-mail: simon.b.leonhard@gmail.com

Sognepræst (kbf.): Katrine Tilma - pr. 1. oktober 2018

Sognepræst: Christina Holm Egelund - pr. 1. september 2018