Sønder Årslev

Mail-adresse: 8129@sogn.dk

Web-adresse: http://www.aarslevkirke.dk

Sognekode: 8129

 

Formand og kontaktperson: Niels Kristian Holm-Nielsen, Åboulevarden 98, 4. th., 8000 Aarhus C. Tlf. 6127 2142. E-mail: niels@holm-nielsen.dk

Kirkekoordinator: Helle Enselmann, Brabrand kirkekontor, Engdalsvej 1, 8220 Brabrand. Tlf. 86 26 06 45. Fax 86 26 38 10. E-mail: heel@km.dk

Næstformand / kasserer: Henriette Linde. Ørvadsvej 52, 8220 Brabrand. Tlf.: 2092 1248. E-mail: henriette_linde@hotmail.com

Kirkeværge: Ernst Justsen, Rørsangervej 18, 8220 Brabrand. Tlf. 8626 1788.

Sognepræst (kbf) og provst: Esben Andersen, Nordentoftsvej 1, 8220 Brabrand. Tlf.: 8626 0023 / 2135 7258, provstikontor: 8625 1861. E-mail: esan@km.dk Fridag mandag.

Sognepræst: Kirsten Stejner Pedersen, Ørvadsvej 7A, 8220 Brabrand. Tlf. hjemme: 8626 3015, kontor: 8626 3228. E-mail: Stejner@stofanet.dk Fridag mandag.

Sognepræst: Inger Birgitte Bruhn Christensen, Hyrdedamsvej 29, 8220 Brabrand, Tlf.: 86 16 40 76. E-mail: ibbruhn@gmail.com Fridag mandag.