Nyt fra Provstiudvalget

OBS - OBS - OBS

Sager, der ønskes behandlet af provstiudvalget, bedes fremsendt senest 8 dage før, de forventes behandlet 

 

Orienteringsmøde 29. august 2017 vedr. valg til provstiudvalg og stiftsråd:  REFERAT - Orienteringsmøde

Fremtidige møder i provstiudvalget

 

2018:

Torsdag d. 04. januar 2018  kl. 16.00 - 18.00:                  PU-møde

Torsdag d. 25. januar 2018 kl. 09.30 - 12.00:                   PU-møde   

Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 17.00 - 21.00:                    Budgetformøder med alle sogne og KK-Vest

Onsdag d. 07. februar 2018 kl. 17.00 - 21.00:                  Budgetformøder med alle sogne og KK-Vest

Onsdag d. 21. februar 2018 kl. 08.00 - 11.00:                   PU-møde

Fredag d. 23. marts 2018 kl. 08.15 - 11.15:                       PU-møde

Fredag d. 20. april 2018 kl. 08.15 - 11.15:                         PU-møde         

Tirsdag d. 08. maj 2018 kl. 08.15 - 14.15:                         1. budgetmøde        

Fredag d. 18. maj 2018 kl. 08.15 - 11.15:                          2. budgetmøde

Torsdag d. 21. juni 2018 kl. 16.00 - 18.00:                         PU-møde 

Torsdag d. 21. juni 2018 kl. 19.00 - 22.00:                         Budgetsamråd          

Fredag d. 10. august 2018 kl. 8.15 - 11.15:                        PU-møde

Fredag d. 31. august 2018 kl. 8.15 - 10.15:                        PU-møde (kort)

Fredag d. 21. september 2018 kl. 8.15 - 11.15:                   PU-møde

Fredag d. 26. oktober 2018 kl. 8.15 - 11.15:                        PU-møde

Fredag d. 23. november 2018 kl. 8.15 -11.15:                     PU-møde

Torsdag d. 13. december 2018 kl. 16.00 - 18.00:                 PU-møde med efterfølgende julefrokost

                                                        

 

 

Referater - PU-møder i 2018

4. januar 2018 

25. januar 2018 

21. februar 2018

23. marts 2018 

20. april 2018 

8. maj 2018 

18. maj 2018 

21. juni 2018 

10. august 2018 - offentliggøres uge 36

31. august 2018 - offentliggøres uge 39

21. september 2018 - offentliggøres uge 44

26. oktober 2018 - offentliggøres uge 48

23. november 2018 - offentliggøres uge 51