Nyt fra Provstiudvalget

OBS - OBS - OBS

Sager, der ønskes behandlet af provstiudvalget, bedes fremsendt senest 8 dage før, de forventes behandlet 

 

Orienteringsmøde 29. august 2017 vedr. valg til provstiudvalg og stiftsråd:  REFERAT - Orienteringsmøde

Fremtidige møder i provstiudvalget

 

2019:

Fredag d. 25. januar, 8.15 - 11.15 - PU-møde

Fredag d. 15. februar, 8.15 – 11.15 - PU-møde

Fredag d. 15. marts, 8.15 - 11.15 - PU-møde

Fredag d. 12. april, 8.15 – 11.15 - PU-møde  

Fredag d. 10. maj, 8.00 – 14.00 - PU-møde

Mandag d. 13. maj, 8.15 – 11.15 - PU-møde

Tirsdag d. 18. juni, 16.00 – 18.00 - PU-møde

Tirsdag d. 18. juni, 19.00 – 22.00 - Budgetsamråd

 

Budgetformøder:      

Tirsdag d. 29. januar, 17.00-21.00

Onsdag d. 6. februar, 17.00-21.00

                                           

 

25. april = Frist for budgetaflevering

 

 

2018:

Torsdag d. 04. januar 2018  kl. 16.00 - 18.00:                  PU-møde

Torsdag d. 25. januar 2018 kl. 09.30 - 12.00:                   PU-møde   

Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 17.00 - 21.00:                    Budgetformøder med alle sogne og KK-Vest

Onsdag d. 07. februar 2018 kl. 17.00 - 21.00:                  Budgetformøder med alle sogne og KK-Vest

Onsdag d. 21. februar 2018 kl. 08.00 - 11.00:                   PU-møde

Fredag d. 23. marts 2018 kl. 08.15 - 11.15:                       PU-møde

Fredag d. 20. april 2018 kl. 08.15 - 11.15:                         PU-møde         

Tirsdag d. 08. maj 2018 kl. 08.15 - 14.15:                         1. budgetmøde        

Fredag d. 18. maj 2018 kl. 08.15 - 11.15:                          2. budgetmøde

Torsdag d. 21. juni 2018 kl. 16.00 - 18.00:                         PU-møde 

Torsdag d. 21. juni 2018 kl. 19.00 - 22.00:                         Budgetsamråd          

Fredag d. 10. august 2018 kl. 8.15 - 11.15:                        PU-møde

Fredag d. 31. august 2018 kl. 8.15 - 10.15:                        PU-møde (kort)

Fredag d. 21. september 2018 kl. 8.15 - 11.15:                   PU-møde

Fredag d. 26. oktober 2018 kl. 8.15 - 11.15:                        PU-møde

Fredag d. 23. november 2018 kl. 8.15 -11.15:                     PU-møde

Torsdag d. 13. december 2018 kl. 16.00 - 18.00:                 PU-møde med efterfølgende julefrokost

                                                        

 

 

Referater - PU-møder i 2018

4. januar 2018 

25. januar 2018 

21. februar 2018

23. marts 2018 

20. april 2018 

8. maj 2018 

18. maj 2018 

21. juni 2018 

10. august 2018 

31. august 2018 

21. september 2018 

26. oktober 2018 

23. november 2018 - offentliggøres uge 51

13. december 2018 - offentliggøres uge 5, 2019