Provstiet

ÅRHUS VESTRE PROVSTI

PROVSTIKODE: 0817

 

  Provstisekretær Hanne With Ottosen, 
  Engdalsvej 1, 8220 Brabrand. 
  Tlf. 8625 1861. E-mail: hwo@km.dk

  Provstikontorets åbningstid
  Tirsdag og torsdag mellem kl. 9 og 14. 
  Tlf. 8625 1861. 
  E-mail: aarhusvestre.provsti@km.dk

  

Bygningskyndig
Arkitekt Hans Grøn, 
Nørreport 4, 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 66 44
E-mail  hg@hansgroen.dk

Personalekonsulent Nina Skarum
Tlf. arbejde 8728 5501
Tlf. privat   8695 1518
E-mail: nina.skarum@stab.rm.dk
eller nina@skarum.net

Provstirevisor: 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, 
Kystvejen 29, 8000 Aarhus C. 
Tlf. 8930 7800.

Kommunikation: 
Nyheder af enhver art både på
sogne- og provstiniveau kan formidles til
Folkekirkeinfo att. Kirstine Kofoed Støttrup,
Frederiksgade 78C, 8000 Århus C.
Tlf. 8616 3673.
E-mail: kontor@folkekirkeinfo.dk