Udvikling

Menighedsråd og medarbejdere i Århus Vestre Provsti har i de senere år etableret - og arbejder fortsat med - en række samarbejder, som du her kan få nyttig info om og vejledning til.

For en række af samarbejderne kan du endvidere downloade relevante materialer.

 


 

Kirkekasserer Vest

KaBoo - fælles webkalender

Kirkeindkøb Vest

Ungdomskirke Samarbejde om kirkegårdsdrift

Fælles årlig friluftsgudstjeneste

Gensidig vikardækning

Samarbejde om koncerter

Fælles annoncering Samarbejde om minikonfirmander

Samarbejde om konfirmander

At åbne bogen

Samarbejde om sogneaftener

Rådgivning om personale

Visions- og målsætningsproces

Diakonalt samarbejde

Arbejdsdeling mellem sogne