Diakoniudvalget

 

 

Det nye diakoniudvalg i Århus Vestre Provsti
er så småt ved at komme i gang med arbejdet.

 

Udvalgsmedlemmer

Kirke- og kulturmedarbejder:    Bitten Vad Nedergaard

Folkekirkens Familiestøtte,
styregruppe:                             Simon Leonhard

Familiearbejdet,
Hasle- Møllevang,
styregruppe:                              Berit Schelde 

Projekt Kirkepraktik,
styregruppe                               Lise Hedevang Nielsen

MR-medlem, Møllevang:           Michael Pedersen

MR-medlem, Fårup-Sabro:        Karin Poulsen

Sognepræst, Brabrand-Årslev:  Kirsten Stejner
                                                  (tovholder) 

 


Udvalgets formål

- at styrke og inspirere det diakonale arbejde
  i sogne og provsti

- at følge de igangværende projekter

 

Mødeintensitet

Udvalget mødes efter behov, ca. 4 gange om året.

2 gange om året mødes udvalget også med de
ansatte i de 3 igangværende diakonale projekter,
som har fået puljemidler fra provstiet.