STATUS på de tre projekter, som har fået bevilget støtte fra provstiets udviklingspulje:

Lise Møller Nissen, koordinator
Mobil: 30 36 86 96. Mail: limn@km.dk

 

Folkekirkens Familiestøtte

Først og fremmest vil jeg gerne benytte lejligheden til
at sige 1000 tak for den måde, som jeg er blevet
modtaget på rundt omkring i sognene.

Jeg har deltaget på MR-møder i hele provstiet og
også holdt mange møder med præster og kirke- og
kulturmedarbejdere, og det er skønt at opleve, at der 
er god opbakning til Folkekirkens Familiestøtte.

3 familier får nu støtte af en frivillig forældreven, og i
alt er der 8 frivillige forældrevenner tilknyttet projektet.

Vi vil gerne være endnu flere, da kendskabet til
Folkekirkens Familiestøtte konstant udbygges, og det
er vigtigt at kunne lave et godt match mellem familien
og den frivillige.

 

 

 

Lise Hedevang Nielsen, koordinator
Mobil: 24 44 96 99
Mail: lhn@livsvaerkstederneigellerup.dk

 

Projekt Kirkepraktik – godt i gang

Sammen med personalet fra de tre første kirker,
som har sagt ja til at tilbyde kirkepraktik, har vi
fået defineret nogle forskellige mulige praktik-
scenarier og gode rammer for praktikforløb.

Vi forventer, at den første praktikant starter
inden længe.

Lige nu er vi i gang med at udvide kredsen af kirker,
som deltager i projektet med praktikplads.


Noget andet spændende, som sker løbende, er en
udvidelse af vores kontaktflade med potentielle
praktikanter.

Eksempelvis er vi ved at få et møde i stand med en
række afdelingsledere i Jobcenter Aarhus.


I slutningen af november deltager jeg i tre 
kursusdage sammen med en række professionelle
aktører fra 8220.

       
Kurset kommer til at give både bedre kendskab til
en del af målgruppen af praktikanter og et udvidet
netværk i Aarhus Vest.   

 

 

 

 

 

 

 

Familiemedarbejder
til Bispehaven, Møllevang og Frydenlund

Linette Lykke tiltrådte 15. april med halvtids 

ansættelse i projektet (kombineret en anden halv
stilling som familiemedarbejder ved Hasle Kirke).

Hun er siden gået på barselsorlov, men en
besøgsrunde hos relevante samarbejdspartnere
og institutioner i områderne banede hurtigt vej
for tættere samarbejde og netværk ikke mindst i
forhold til det boligsociale arbejde.

Linette har ved diverse lokale møder vundet
nærhed til områderne, medarbejdere, andre
grupper og frivillige samt dybere kendskab både
til behovene og eksisterende aktiviteter i
Bispehaven og Frydenlund.

I Bispehaven er samarbejdet med den boligsociale
medarbejder fra Trivselshuset konkret blevet
udmøntet i oprettelsen af ”Musikalsk legestue”
i huset hver fredag, hvortil også er knyttet tre
frivillige.

I Frydenlund deltog kirken via børne- og familie-
medarbejderen med workshops og aktiviteter
ved lokale markedsdage, og Linette var med i at
arrangere Møllevangskirkens familiesommerlejr
for at styrke denne som et sted, hvor både
ressourcestærke og vanskeligt stillede familier
kan mødes.