Folkekirkens Familiestøtte

Aarhus Vestre Provsti er medejere af
Folkekirkens Familiestøtte.

Folkekirkens Familiestøtte er et tilbud om støtte
til forældre med børn i alderen 0-17 år.

Folkekirkens Familiestøtte yder støtte til forældre,
der har brug for støtte i hjemmet til at skabe bedre
trivsel for deres børn.

Målet med støtten til forældrene er, at børn skal
trives godt i deres hjem.

 

Målgruppe

Målgruppen i Folkekirkens Familiestøtte er
almindelige børnefamilier med børn i alderen 0-17 år,
som ønsker støtte til at få tingene til at fungere bedre
i hjemmet.

Center for Folkekirkens Familiestøtte tilbyder støtte
til familier uafhængigt af politiske og religiøse
overbevisninger.

Vi kan dog ikke tilbyde hjælp til familier, som har så
store udfordringer, at det er kommunens ansvar og
opgave at hjælpe familien.

Støtten kan heller ikke tilbydes familier, hvor der er
udfordringer med misbrug, vold eller svære psykiske
sygdomme.

 

Frivillige forældrevenner

Det er frivillige, som støtter forældrene i hjemmet.  
Frivillige forældrevenner har tid og lyst til at gøre en
forskel i en børnefamilie, har situationsfornemmelse og
kan lide at snakke med mennesker.

Forældrevenner har gennemgået et introduktionsforløb,
og er i løbende dialog med koordinatoren.

Kontakt koordinator Lise Møller Nissen,
hvis du er interesseret i at blive forældreven. 

 

 

Folkekirkens Familiestøttes tilbud

Mange familier oplever perioder, hvor det er vanskeligt
at være forældre af forskellige grunde. Og her vil 
Folkekirkens Familiestøtte gerne støtte forældrene 
- samboende eller fraskilte - i at skabe trivsel for børnene.

Fokusområderne i indsatsen er meget forskellige fra 
familie til familie og afhænger af forældrenes behov for 
hjælp og deres ønske om støtte.

 

Gennem kontakt til den lokale koordinator kan forældre 
få støtte til at skabe trivsel i hjemmet gennem vores 
forskellige tilbud:

Frivillig forældreven i hjemmet, som kommer 
regelmæssigt i en periode og støtter forældre i de 
udfordringer, de selv oplever som et problem. Det kan for 
eksempel være struktur i hverdagen, konflikthåndtering, 
sparring om opdragelse eller andre udfordringer.

Kurser til forældre
Forældre er de vigtigste personer til at skabe trivsel i et 
barns liv, og derfor afholder Folkekirkens Familiestøtte 
løbende kurser for forældre med efterfølgende opfølgning 
i hjemmet: 

o   PREP: Kommunikationskursus for par, 
     der ønsker redskaber til at forbedre samlivet

o   Par-tjek for par, der vil have en god snak om 
     parforholdet

o   KIFF: Samarbejdskursus for skilte forældre, der ønsker 
     at tage godt vare på deres fælles børn

Kurserne udbydes kun engang imellem i lokalområdet. 
Kontakt meget gerne koordinatoren, hvis du er interesseret i
et kursus, og kom på venteliste til næste kursus i lokalområdet.