Projekt Kirkepraktik startede i august 2017.
Alle provstiets kirker er medejere af projektet, der
er opstået og udføres i samarbejde med Livsværk-
stederne i Gellerup.

Projekt Kirkepraktik er et tilbud til personer, som
står uden for arbejdsmarkedet. En praktikplads i
en kirke giver praktikanten mulighed for at afprøve
sig selv i nogle konkrete praktiske opgaver nogle
timer om ugen i en begrænset periode.

Målet med praktikken er, at praktikanten oplever
sig selv som en del af en arbejdsplads, og at han
eller hun i fællesskab med kirkens ansatte og
frivillige medarbejdere finder ud af, hvilke
ressourcer han eller hun har og kan bruge der.
På den måde bliver en praktik i kirken et skridt på
vejen mod arbejdsmarkedet.

 

Målgruppe

Projekt Kirkepraktik henvender sig til personer, som
er langt fra arbejdsmarkedet, eksempelvis personer
på kontanthjælp. Man skal ikke være medlem af
folkekirken for at komme i praktik i en kirke.
Tilbuddet gælder alle uanset religion.

 

Projekt Kirkepraktik tilbyder

Projekt Kirkepraktik tilbyder en mulighed for at prøve
konkrete arbejdsopgaver, afprøve egne arbejdsevner
og opnå arbejdserfaring inden for:

·         Rengøring
·         Køkken
·         Service

Som praktikant arbejder man typisk i sognegården.
Ud over de praktiske arbejdsopgaver vil der også være
mulighed for at sammensætte en praktik, hvor man
indgår i nogle af kirkens aktiviteter og fællesskaber,
for eksempel sogneeftermiddag, legestue eller
værestedsaften.

Hvis man ikke er så stærk i dansk, er praktikken
desuden en mulighed for at træne og lære mere sprog
i samtale med ansatte og frivillige i kirken. 

Projektets koordinator matcher praktikant og praktik-
sted og fungerer som mentor for praktikanten under
praktikforløbet. 

 

 

 

 

 

     Frivillig ”vært” for praktikant

     Vi vil gerne involvere både ansatte og frivillige
     medarbejdere i Projekt Kirkepraktik.
     Én måde at være involveret på, hvis man er
     frivillig i en kirke, er at fungere som en slags
     ”vært” for en praktikant.

     Som vært tager man praktikanten med til den
     aktivitet eller opgave, man som frivillig deltager i.
     Man introducerer praktikanten for sine med-frivillige
     og for den aktivitet/opgave, man har ansvar for, og
     man inddrager praktikanten i frivilliggruppen.
     Målet er, at praktikanten indgår på lige fod med de
     frivillige i aktiviteten/opgaven.

     Som frivillig vært har man altid mulighed for at kontakte
     praktikkoordinatoren og få råd, hjælp eller bare input til,
     hvordan man bedst inddrager praktikanten. 

 

     Samarbejde med Aarhus Kommune

     Livsværkstederne har i mange år haft en aktiverings-
     aftale med Aarhus Kommune.

     Aftalen betyder, at Livsværkstederne har mulighed for at
     modtage op til 15 borgere ad gangen i arbejdsprøvning
     med henblik på en arbejdsevnevurdering.

     Aktiveringaftalen har samme målgruppe som Projekt
     Kirkepraktik. 

     Fra 1. januar 2019 indgår det i praktikkoordinators arbejde
     at være med til at visitere og arbejdsevnevurdere borgere i
     aktiveringsforløb.

 

     Kontakt praktikkoordinator

     Hvis du gerne vil vide mere, kan du kontakte
     praktikkoordinator Lise Hedevang Nielsen.

     Tlf. 24 43 96 99

     E-mail: lhn@livsvaerkstederneigellerup.dk

 

     Hent folder om kirkepraktik her

 

     Læs om Projekt Kirkepraktik på

     Livsværkstedernes hjemmeside.